استانداردهای راه اندازی آزمایشگاه معتمد محیط زیست

استانداردهای راه اندازی آزمایشگاه معتمد محیط زیست

اشتراک گذاری پست

استانداردهای راه اندازی آزمایشگاه معتمد محیط زیست

راه اندازی آزمایشگاه معتمد محیط زیست با توجه به زمینه فعالیت آزمایشگاه در حوزه‌ی آب و پساب یا هوا و صدا یا اینکه در دو حوزه باشد، اصول متفاوتی دارد. برای تاسیس چنین آزمایشگاهی ابتدا باید حوزه فعالیت آزمایشگاه طبق شیوه‌نامه محیط زیست تعیین شده و سپس با توجه به پارامترهای مورد پایش و درخواستی باید آزمایشگاه مورد نظر تجهیز گردد. در ادامه با رستا فرایند سپنتا همراه با شید تا با شرایط تاسیس آزمایشگاه معتمد محیط زیست آشنا گردید.

آزمایشگاه معتمد محیط زیست چیست؟

آزمایشگاه معتمد محیط زیست یه آزمایشگاهی گفته می‌شود که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست جهت انجام آزمون‌های طرح‌های خود اظهاری در پایش گواهی دریافت کرده باشد. اصول راه اندازی و فعالیت آزمایشگاه معتمد محیط زیست در شیوه‌نامه آزمایشگاه‌های محیط زیست منتشر شده از سوی سازمان محیط زیست، تعیین می‌گردد.

اولین بار در برنامه چهارم توسعه کشور، شرکت‌های صنعتی، خدماتی و عمرانی بزرگ موظف شدند تا میزان آلاینده‌ای که منتشر می‌کنند را براساس طرح خوداظهاری در پایش به سازمان حفاظت محیط زیست کشور اعلام نمایند. با توجه به این نتایج گزارش شده، آزمایشگاه‌هایی احداث و تجهیز شدمد تا بتوانند نمونه‌برداری‌ها و اندازه‌گیری‌ها را براساس ضوابط اعلام شده توسط سازمان محیط زیست انجام نمایند.

پارامترهای مورد سنجش در آزمایشگاه‌ معتمد محیط زیست

در سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر پایش فراگیر وظیفه نظارت بر آزمایشگاه‌های معتمد محیط زیست در سراسر کشور را برعهده دارد. در لیست آزمایشگاه‌های معتمد محیط زیست، منتشر شده از سوی این دفتر شرکت‌های بسیاری مشغول به فعالیت و تحقیق در این حوزه می‌باشند. دفتر پایش فراگیر پارمترهای مورد سنجش در راه اندازی آزمایشگاه‌ معتمد محیط زیست را به بخش‌های زیر تقسم‌بندی کرده است:

بخش شیمی

بخش شیمی در ارتباط با سنجش آنیون‌ها و کاتیون‌ها نظیر pH، شوری، هدایت الکتریکی، کل مواد جامد محلول، کل مواد جامد معلق می‌باشد.

بخش فلزات سنگین

با اندازه‌گیری فلزات سنگین در نمونه‌های محلول و جامد نظیر موارد زیر مرتبط می‌باشد:

 • کادمیوم
 • سرب
 • جیوه
 • استرانسیم
 • سلنیم
 • ارسنیک
 • آهن
 • مس
 • کرم
 • نیکل
 • کبالت
 • مولیبدن
 • روی
 • وانادیوم
 • برلیوم
 • قلع
 • آلومینیوم
 • و منگنز در آب یا خاک و یا هر دو توامان

بخش بیولوژی

بخش بیولوژی راه اندازی آزمایشگاه معتمد محیط زیست با اندازه‌گیری میکروب‌های موجود در آب و شاخص‌های دستگاه‌های بی‌خطرساز پسمان‌دهای بیمارستانی نظیر باسیلوس سوبتلیس، باسیلوس استارئوس ترموفیلوس، بوویدیک، فکال کلیفرم، توتال کلیفرم مرتبط می‌باشد.

بخش خاک

در ارتباط با مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک نظیر درصد رطوبت، بافت خاک، درصد اشباع، چگالی ذرات، سولفات، کلراید، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، مواد آلی، کل مواد آلی ، ECو pH  می‌باشد.

بخش هوا- منابع ثابت

اندازه‌گیری گازها و ذرات خارج شونده از دودکش‌ها نظیر ذرات خروجی از دودکش و گازهای دی اکسید کربن، منوکسید کربن، اکسید نیتروژن، دی اکسید نیتروژن، اکسید گوگرد، اکسیژن، سولفید هیدروژن را انجام می‌دهد.

بخش هوا و صدای محیطی

این بخش برای اندازه‌گیری پارامترهای هوای پاک نظیر ذرات ۲٫۵ میکرون و کوچکتر، ذرات ۱۰ میکرون و کوچکتر، بنزن، تولوئن، زایلن، دی اکسید کربن، منوکسید کربن، اکسید نیتروژن، دی اکسید نیتروژن، اکسید گوگرد، اکسیژن و پارامترهای صدای محیطی مانند میانگین تراز صوتی، تراز صوتی معادل ماکزیمم و مینیمم راه اندازی می‌گردد.

بخش هوا و منابع متحرک (اگزوز)

این بخش جهت اندازه‌گیری گازهای خروجی از اگزوز خودروها نظیر ضریب لاندا، کل هیدروکربن‌های نسوخته، تیرگی، دی اکسید کربن، منوکسید کربن، اکسید نیتروژن، دی اکسید نیتروژن، اکسید گوگرد، اکسیژن تاسیس شمی‌گردد.

بخش هیدروکربن‌های نفتی و سموم

این بخش با تعیین برش‌های نفتی و اندازه‌گیری سموم کشاورزی مانند PCBs، اندرین، آلدرین، بنزن، تولوئن، زایلن مرتبط می‌باشد.

استانداردهای راه اندازی آزمایشگاه معتمد محیط زیست

برای طراحی آزمایشگاه‌های معتمد باید استانداردهایی رعایت گردد که شامل موارد زیر می‌باشد:

 1. حداقل فضای آزمایشگاه باید 75 متر باشد و در شرایط خاص این فضا می‌تواند تا حداقل 40 متر نیز کاهش یابد.
 2. فضای آزمایشگاه باید از فضای اداری مجزا باشد.
 3. عدم تاسیس آزمایشگاه‌ در واحدهای مسکونی، پارکینگ یا زیر زمین
 4. داشتن تمامی استانداردها از منظر متناسب بودن فضای آزمایشگاه با نوع پارامترها، فضای مناسب برای آماده‌سازی نمونه‌ها ، قرار دادن تجهیزات حساس در نقاط مناسب، سکوبندی آزمایشگاهی با پوشش مناسب و قابل شستشو، تامین دمای مناسب، رطوبت مناسب، تامین سیستم‌های تهویه مناسب نظیر انواع هود آزمایشگاهی و دور ریز مناسب فاضلاب‌ها و پسماندهای تولید شده در آزمایشگاه.
 5. نصب تجهیزات اضطراری و ایمنی نظیر چشم شور، جعبه کمک‌های اولیه و کپسول‌های آتش نشانی

شرایط تاسیس آزمایشگاه معتمد محیط زیست از نظر نیرو متخصص

هر آزمایشگاهی با هر نوع کاربری ملزم است افراد و نیروی متخصص را معرفی نماید و راه اندازی آزمایشگاه معتمد محیط زیست نیز از این امر مستثنی نبوده و باید افراد متخصص شامل

 • مدیر فنی آزمایشگاه
 • کارشناس آزمایشگاه
 • مسئول فنی
 • افراد فنی

را معرفی نماید. مدیر فنی باید به صورت تمام وقت در آزمایشگاه حضور داشته باشد.

کارشناسان آزمایشگاه باید دارای کارت معتبر عکس‌دار باشند تا هویت آنها در هنگام بازدیدها احراز گردد.

افراد نمونه‌بردار از نمونه‌های آزمایشی باید مسلط به امر نمونه‌برداری باشد.

اصول تاسیس آزمایشگاه محیط زیست از نظر الزامات مدیریتی

تمامی آزمایشگاه‌ها باید باید مراحل ثبت آزمایشگاه را بطور کامل پیموده و دارای روزنامه رسمی، اساس نامه و … باشند. همچنین در موضوع فعالیت شرکت در اساس‌نامه عنوان آنالیز آلاینده های زیست محیطی ذکر شده باشد. سایر الزامات عبارتند از:

 • ارائه روزنامه رسمی و اساس نامه بر اساس کپی برابر اصل دفترخانه
 • کلیه مدارک بایستی توسط مدیر عامل مهر و امضا
 • معرفی و ارائه کاتالوگ و استانداردهای لازم جهت انجام آزمایش‌ها به زبان فارسی
 • ارسال کپی برابر اصل به دبیرخانه‌ی ادارات کل استان‌ها
 • اطلاع هرگونه تغییر در اساس‌نامه شرکت به ادارات کل استان‌ها
 • متعهد بودن مدیر عامل آزمایشگاه

همچنین باید بعد از بازدید کارشناسان اداره محیط زیست و رفع ایرادات احتمالی و انجام آزمون مقایسه‌ای توسط تست همزمان، آزمایشگاه مورد اعتبارسنجی قرار گیرد. شرکت رستا فرایند سپنتا کلیه امور تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه معتمد محیط زیست را با رعایت کلیه استانداردها برای شما عزیزان در هر نقطه کشور که باشید انجام می‌نماید. تنها کافیست برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان و مشاورین ما در تماس باشید.