اخبار

دانشگاه ملی نهاوند واحد دختران

دربهمن ماه سال 1381 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با پذیرش 25 نفر دانشجو در رشته تربیت بدنی در مقطع کارشناسی به عنوان یکی از دانشکده های اقماری دانشگاه بوعلی سینا همدان شروع به فعالیت نمود.
در تاریخ 30/2/1391 شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی موافقت اصولی خود را با ارتقاء مجتمع آموزش عالی نهاوند به دانشگاه نهاوند اعلام نمود و از این تاریخ به صورت مستقل به فعالیت خود ادامه داده و از دانشگاه بوعلی سینا منفک گردید.
در حال حاضر دانشگاه نهاوند دارای 3 دانشکده می باشد و با بهره گیری از دانش و تخصص 15 عضو هیأت علمی در 5 گروه آموزشی و تعداد 600 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی به فعالیت خود ادامه می دهد
برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با دانشگاه ملی نهاوند به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://www.nahgu.ac.ir

اشتراک گذاری پست