پروژه ها

دانشگاه نهاوند

دانشگاه نهاوند

دانشگاه سمنان

دانشگاه سمنان

دانشگاه زنجان

دانشگاه زنجان

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

دانشگاه تبریز

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آبسان پالایش

آبسان پالایش

آب و فاضلاب منطقه 2 تهران

آب و فاضلاب منطقه 2 تهران

نانو مواد گستران پارس

نانو مواد گستران پارس

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مرکز تحقیقات آلومینیوم دانشگاه علم و صنعت

مرکز تحقیقات آلومینیوم دانشگاه علم و صنعت

پویان صنعت نهاد

پویان صنعت نهاد

اداره کل استاندارد قزوین

اداره کل استاندارد قزوین

مجموعه آزمایشگاهی ژنتیک پارس ژن پژوه ایرانیان

مجموعه آزمایشگاهی ژنتیک پارس ژن پژوه ایرانیان

شرکت واریان فارمد

شرکت واریان فارمد

شرکت دارویی زردبند

شرکت دارویی زردبند

شرکت تچرا دارو

شرکت تچرا دارو

شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه

شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه

شرکت پتروشیمیایی پتروپاک مشرق زمین

شركت پتروشيميايی پتروپاک مشرق زمین

شرکت شیشه دارویی رازی

شرکت شیشه دارویی رازی

شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه

شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه

گروه صنعتی ویتانا

گروه صنعتی ویتانا

شرکت موسوی

شرکت موسوی

گلنوش

گلنوش

فرآورده های لبنی شکوه دشت (گل طاب)

فرآورده های لبنی شکوه دشت (گل طاب)

شرکت صبحانه طلایی

شرکت صبحانه طلایی

شرکت طبیعت سبز میهن

شرکت طبیعت سبز میهن

شرکت طلا چای

شرکت طلا چای

شرکت زعفران کیان توس

شرکت زعفران کیان توس

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی

آب و فاضلاب منطقه 2 تهران

آب و فاضلاب منطقه 2 تهران

اداره کل استاندارد قزوین

اداره کل استاندارد قزوین

پلی کلینیک شماره 1 سازمان تامین اجتماعی

پلی کلینیک شماره 1 سازمان تامین اجتماعی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

شرکت آریا رزین

شرکت آریا رزین

چشم انداز انرژی کیمیا

چشم انداز انرژی کیمیا

شرکت سانا عایق

شرکت سانا عایق

شرکت هومان شیمی پارس

شرکت هومان شیمی پارس