گزارش کار آزمایشگاه

اشتراک گذاری پست

گزارش کار در آزمایشگاه و نحوه تهیه گزارش کار

معمولا در دوران تحصیل با انجام آزمایش های گوناگون می بایست نتایج آن را در قالب گزارش کار در آزمایشگاه تدوین کرده و تحویل استاد مربوطه دهیم.

مزایای این گزارش این است که افراد، نتایج به دست آمده از آزمایش های خود را با کسانی که تمایل به یادگیری آن دارند به اشتراک می گذارند.

نوشتن گزارش کار به ظاهر بسیار دشوار می آید اما در اصل اگر اصول نوشتن آن را به طور دقیق بدانیم و رعایت کنیم، بسیار ساده می باشد. در ادامه به بررسی اصول نوشتن یک گزارش آزمایشگاه می پردازیم.

گزارش کار در آزمایشگاه و بخش های آن

یک گزارش از چند بخش مختلف تشکیل شده است که با رعایت کردن ترتیب و نکات آن می توان بهترین گزارش را تدوین کرد. این بخش ها عبارت است از:

داشتن سربرگ مناسب

داشتن سربرگ و جلد مناسب یکی از مهم ترین بخش های نوشتن گزارش می باشد. در سربرگ اطلاعاتی نظیر:

 • تاریخ انجام آزمایش
 • عنوان آزمایش
 • نام استاد راهنما
 • نام و نام خانوادگی اعضای گروه
 • اطلاعات مقطع تحصیلی
 • vشته و … نوشته می شود.

جزییات نوشتن این سربرگ بستگی به استاد راهنما و اطلاعاتی که نیاز دارد می باشد.

 چکیده مطالب

هدف از نوشتن چکیده در گزارش کار این است که خوانندگان با اطلاعات جامع و مختصری از آزمایش آشنا شوند. در حقیقت چکیده مهم ترین قسمت یک گزارش آزمایشگاه می باشد، زیرا اولین مطلبی است که خواننده آن را میبیند و کیفیت آن در ترقیب شدن برای خواندن ادامه گزارش نقش بسزایی دارد.

چکیده مطالب خلاصه ای از هرآنچه ای است که در گزارش نوشته شده است به همین دلیل در پایان کار نوشته می شود. قسمت های مهمی که حتما باید در آن ذکر شود شامل:

 • فرضیه ها و نتایج اصلی
 • خلاصه
 • هدف از آزمایش می باشد.

داشتن مقدمه

بعضی از گزارش ها بسته به الزامات کلاس درس و نوع آزمایش انجام شده نیاز به مقدمه دارد. مقدمه باید انگیزه از انجام آزمایش و اصول و تحقیقات صورت گرفته را شرح دهد.

مشخص کردن هدف در آزمایش

بهتر لاست هدف خود را به صورت موردی بیان کرده و همچنین فرضیه های به دست آمده از انجام آزمایش را بیان کنید.

چگونگی روش آزمایش

در این بخش لازم است تمام مراحل انجام آزمایش را با دقت نوشته به طوری که یک فرد با خواندن آن بتواند به تنهایی آزمایش را انجام دهد. طرز نوشتن آن باید کاملا روان و واضح، بدون هیچ ابهامی باشد.

نکاتی برای فهم بهتر آزمایش

برای آنکه خواننده آزمایش و روش انجام آن را بهتر متوجه شود، رعایت چند نکته زیر کمک شایانی می کند.

1- اگر با نمودار می توان روند انجام کار را نشان داد یکی از بهترین راه

های فهماندن بهتر مطلب می باشد. نمودار مانند الگوریتم برنامه نویسی کمک بسیاری به خواننده می کند.

2- بهتر است برای فهم بیشتر آزمایش، توضیحاتی نیز در رابطه با خاصیت مواد و طرز کار با دستگاه های آزمایش نوشته شود.

3- مراحل انجام آزمایش را بهتر است به جای اینکه به صورت لیست نوشته، به صورت پاراگراف بنویسید.

4- بهتر است روش انجام آزمایش را از مقاله و جایی کپی نکرده و به زبان خود بنویسید تا خواننده نیز بهتر متوجه موضوع شود.

داده های اولیه در آزمایش

این داده ها در اصل نکاتی است که در مرحله های مختلف آزمایش به آن دست یافته و می توان به شکل جدول آن را تدوین کنید. واحدهای سنجش آن را باید به درستی نوشت.

این داده های اولیه را با چندبار آزمایش کردن و در نظر گرفتن خطاهای آن باید در نظر گرفت. از آنجایی که این داده های اولیه می باشد تحلیلی هنوز روی آنها صورت نگرفته است.

نوشتن محاسبات

اگر برای به دست آوردن نتیجه یا تحلیل داده ها از معادله ای استفاده کرده اید ان را در گزارش کار آزمایش خود حتما بنویسید.

نتیجه گیری آزمایش

این قسمت یکی از مهم ترین بخش های یک گزارش کار در آزمایشگاه می باشد. در این بخش باید تمام داده های اولیه و نمودارها را تحلیل کرده و به طور کامل توضیح داده و بنویسید.

همچنین بهتر است مقایسه ای بین روش های مختلفی که یک پارامتر به نتیجه رسیده را تدوین کرده و شرح دهید.

می توان تجزیه و تحلیل این نتایج را در این قسمت آورده یا به علت شلوغ نشدن گزارش در قسمت جداگانه ای در نظر گرفته شود.

قسمت مراجع

آخرین قسمت گزارش کار قسمت مراجع می باشد، در این بخش اگر از مطلب، لینک یا فرمولی استفاده کرده که مربوط به دیگران می باشد، در قسمت مراجع باید تدوین و نوشته شود.

گزارش کار آزمایش و نکات نگارشی آن

به طور کلی با رعایت بخش های گفته شده می توان بهترین گزارش کار را تدوین کرد. در کنار این قسمت ها رعایت اصل نگارشی نیز حائز اهمیت می باشد که در ادامه به تعدادی از نکات آن اشاره می کنیم.

 • با نظم و ترتیب نوشتن
 • تمرکز روی هدف اصلی
 • نگارش به صورت سوم شخص
 • استفاده کردن از زمان حال
 • استفاده از جملات کامل
 • استفاده از زیرنویس یا بالا نویس
 • چندین بار بازخوانی کردن گزارش کار آزمایشگاه