گواهینامه ها و تقدیرنامه ها

نمایندگی انحصاری شیرآلات آزمایشگاه Novalab GmbH آلمان

نمایندگی انحصاری صفحه رویه آزمایشگاهی Keraplan ایتالیا

نمایندگی سکوبندی آزمایشگاهی Momoline ایتالیا

نمایندگی صفحه رویه آزمایشگاهی Krion اسپانیا

توزیع کننده کمدهای نگهداری مواد Düperthal آلمان

توزیع کننده فن های Rosenberg آلمان

توزیع کننده فن های Plastifer ایتالیا

توزیع کننده هودهای بازویی Fumex سوئد

توزیع کننده سرامیک آزمایشگاهی System Ceram آلمان

گواهی نامه ISO9001:2015

گواهی نامه ISO14001:2015

گواهی نامه OHSAS18001:2007

گواهی نامه IMS

تقدیرنامه از اداره کل استاندارد قزوین

تقدیرنامه از گروه صنعتی هوایار

تقدیرنامه از دانشگاه علوم پزشکی سمنان

تقدیرنامه از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تقدیرنامه از شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه

تقدیرنامه از شرکت سهامی عام ویتانا

تقدیرنامه از صنایع غذایی گلنوش

تقدیرنامه از شرکت طبیعت سبز میهن

تقدیرنامه از شرکت چشم انداز انرژی کیمیا

تقدیرنامه از شرکت آریا رزین

تقدیرنامه از شرکت پتروشیمی پتروپاک

تقدیرنامه از شرکت سانا عایق

تقدیرنامه از شرکت دارویی زردبند

تقدیرنامه از شرکت تچرا دارو

تقدیرنامه از مجموعه آزمایشگاهی ژنتیک پارس ژن پژوه ایرانیان

تقدیرنامه از شرکت کیا نانو زیست

تقدیرنامه از صنایع شیمیایی کربن پلاست

تقدیرنامه از پزشکی قانونی استان خراسان رضوی

تقدیرنامه از شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)

تقدیرنامه از شرکت ویرامان

تقدیرنامه از شرکت آب منطقه ای همدان

تقدیرنامه از شرکت توسعه درب ایده (Bericap ایران)

تقدیرنامه از شرکت هومان شیمی پارس

ISO 9001
ims
iso14001
iso 18001
پتروپاک مشرق زمین
طبیعت سبز میهن
سان عایق
زربند
بهداشتی درمانی تبریز
چشم انداز انرژی کیمیا
پتروشیمی تخت جمشید
گلنوش
کیانانوزیست
کربن پلاست تهران
دکتر بور بور
دکتر کمالیان
هوایار
ویتانا
توسعه درب ایده
پگاه
پزشکی قانونی خراسان
منابع آب
استاندارد قزوین
آریا رزین
مانیدا
ویرامان
سینا پیشگام دارو نوین
داروسازی تبریز